معنی اسم مهرداد

نام مهرداد به چه معناست؟

مِهرداد: 1- داده‌ي مهر، آفريده شده‌ي مهر؛ 2- (اَعلام) 1) نام چهار تن از شاهان اشكاني. مهرداد اول: شاه [حدود 171-138 پیش از میلاد] و نخستین فرمانروای بزرگ اشکانی، که سلوکیان را یکسره از قلمرو ایران بیرون راند؛ مهرداد دوم (= مهرداد بزرگ): شاه [حدود 123- 188 پیش از میلاد]، که سکاها را شکست داد و با چین روابط بازرگانی برقرار کرد؛ مهرداد سوم: شاه [حدود 57-55 پیش از میلاد]، که پدرش را کشت و برادرش به یاری درباریان بر او شوریدند و سلطنت را در دست گرفت؛ مهرداد چهارم: شاه [128-147 میلادی]؛ 2) مهرداد نام يكي از گماشتگان آستياگ كه كوروش را در کودکی به دست او سپرده بودند ؛ 3)  نام پسر خسرو پرويز پادشاه سلسله‌ي ساسانی.اسم مهرداد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مهرداد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مهرداد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مهرداد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مهرداد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مهرداد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مهرداد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مهرداد

نام های دخترانه بر وزن مهرداد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید