معنی اسم معرفت

نام معرفت به چه معناست؟

معرفت :  (عربي) 1- شناخت كسي يا چيزي در آشنا شدن به ويژگي او يا آن از طريق مطالعه، تحقيق يا تجربه؛ 2- دانش، علم؛ 3- شناخت آداب و رسوم رايج در جامعه و رعايت آنها در معاشرت و ارتباط با ديگران به ويژه آداب و رسوم ناظر بر انسانيت و مردم‌داري؛ 4- بينش‌علمي و داشتنِ ملكه‌ي تحقيق و تفحص؛ 5- مجموعه‌ي آگاهي‌هاي اخلاقي و نتيجه‌ي عمل به آنها؛ 6- (در تصوف) مرحله‌ي سوم سلوك در عرفان در بعضي نحله‌‌هاي تصوف؛ 7- (در قديم) آشنايي؛ 8- (در فلسفه) ادراك جزئيات مانند ادراك گرمي و سردي در مقابل علم كه ادراك كليات است.اسم معرفت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار معرفت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام معرفت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن معرفت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به معرفت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به معرفت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با معرفت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن معرفت

نام های دخترانه بر وزن معرفت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید