معرفت :  (عربي) 1- شناخت كسي يا چيزي در آشنا شدن به ويژگي او يا آن از طريق مطالعه، تحقيق يا تجربه؛ 2- دانش، علم؛ 3- شناخت آداب و رسوم رايج در جامعه و رعايت آنها در معاشرت و ارتباط با ديگران به ويژه آداب و رسوم ناظر بر انسانيت و مردم‌داري؛ 4- بينش‌علمي و داشتنِ ملكه‌ي تحقيق و تفحص؛ 5- مجموعه‌ي آگاهي‌هاي اخلاقي و نتيجه‌ي عمل به آنها؛ 6- (در تصوف) مرحله‌ي سوم سلوك در عرفان در بعضي نحله‌‌هاي تصوف؛ 7- (در قديم) آشنايي؛ 8- (در فلسفه) ادراك جزئيات مانند ادراك گرمي و سردي در مقابل علم كه ادراك كليات است.


اسم معرفت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار معرفت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام معرفت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به معرفت تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید