معنی اسم مجتبی

نام مجتبی به چه معناست؟

مجتبي:    (عربي) 1- (در قديم) برگزيده شده، انتخاب شده؛ 2-(اَعلام) لقب حسن ابن علي امام دوم شيعيان (امام حسن مجتبي)(ع)،    حسن. 3- 1)اسم مجتبی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مجتبی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مجتبی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مجتبی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مجتبی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مجتبی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مجتبی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مجتبی

نام های دخترانه بر وزن مجتبی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید