معنی اسم متین

نام متین به چه معناست؟

متين:    (عربي) 1- داراي پختگي، خردمندي و وقار، داراي متانت؛ 2- استوار، محكم؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند.

اميرمتين : (عربي) امير و پادشاه محكم و استوار و با وقار.


اسم متین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار متین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام متین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به متین تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید