معنی اسم مبین

نام مبین به چه معناست؟

مبين:    (عربي) 1- روشنگر، آشكار كننده؛ 2- (درقديم) آشكار، هويدا، روشن؛ 3- (در قديم) نوراني، روشن.اسم مبین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مبین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مبین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مبین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مبین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مبین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مبین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مبین

نام های دخترانه بر وزن مبین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید