معنی اسم ماهد

نام ماهد به چه معناست؟

ماهِد :    1- گسترنده، گستراننده؛ 2- نامي از نامهاي باري تعالي.


اسم ماهد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ماهد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ماهد چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ماهد تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید