معنی اسم کنعان

نام کنعان به چه معناست؟

كنعان :    (عبري) 1- طبق تورات كنعان به معني «حليم و بردبار» است؛ 2- (اَعلام) 1) سرزميني در ميان رود اردن، درياي مديترانه و بحرالميت، مطابق فلسطين قديم؛ 2) نام چهارمين پسر حام.اسم کنعان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کنعان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کنعان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کنعان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کنعان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کنعان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کنعان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کنعان

نام های دخترانه بر وزن کنعان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید