معنی اسم فتاح

نام فتاح به چه معناست؟

فتاح :    (عربي) 1- (در قديم) گشاينده؛ 2- از صفات و نام‌هاي خداوند.اسم فتاح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فتاح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فتاح چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فتاح از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فتاح تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فتاح بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فتاح به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فتاح

نام های دخترانه بر وزن فتاح به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید