معنی اسم غلام‌علی

نام غلام‌علی به چه معناست؟

غلام‌علی :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + علي]، ارادتمند و فرمان بردار علي [منظور امام علي(ع)].اسم غلام‌علی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار غلام‌علی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام غلام‌علی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن غلام‌علی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به غلام‌علی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به غلام‌علی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با غلام‌علی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن غلام‌علی

نام های دخترانه بر وزن غلام‌علی به زودی درج میگردد.℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید