معنی اسم صنعان

نام صنعان به چه معناست؟

صَنعان:    (عربي) 1- صَنعان به تخفيف ياء (ي) منسوب به صنعا (نام شهري در يمن) است، صنعاني، از مردم صنيعا؛ 2- (اَعلام) نام شيخي عارف در ادبيات ايران معروف به شيخ صنعان. [قرن 6 هجري].


اسم صنعان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صنعان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صنعان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صنعان تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید