معنی اسم صنعان

نام صنعان به چه معناست؟

صَنعان:    (عربي) 1- صَنعان به تخفيف ياء (ي) منسوب به صنعا (نام شهري در يمن) است، صنعاني، از مردم صنيعا؛ 2- (اَعلام) نام شيخي عارف در ادبيات ايران معروف به شيخ صنعان. [قرن 6 هجري].اسم صنعان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صنعان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صنعان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صنعان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صنعان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صنعان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صنعان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صنعان

نام های دخترانه بر وزن صنعان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید