معنی اسم سوشا

نام سوشا به چه معناست؟

معنی: سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کنداسم سوشا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سوشا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سوشا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سوشا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سوشا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سوشا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سوشا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سوشا

نام های دخترانه بر وزن سوشا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. بهار

    من اسم دخترم سانیاست وپسرم سوشا

  2. و.س.

    نام زیبایست و نامهای نیوشا، روشنا، رکسانا و سونیا به عنوان نام دختر و سورنا ، سپنتا و نکیسا هم به عنوان نام پسر در کنار آن ترکیب جالی ایجاد می کنند.

نظر خود را بیان کنید