معنی اسم سارو

نام سارو به چه معناست؟

سارو :   1- (= ساروک) نام پرنده  ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن گو می  باشد؛ 2- (در کردی) طوطی؛ 3- (در تركي) ساروج؛ 4- (اعلام) نام چندین روستا در شهرستان  های زاهدان، بهشهر، (سارو مزرعه) سمنان.اسم سارو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سارو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سارو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سارو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سارو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سارو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سارو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سارو

نام های دخترانه بر وزن سارو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید