معنی اسم ربیع

نام ربیع به چه معناست؟

ربيع : (عربي) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماري) نام دو ماه از سال قمري؛ 3- (در تصوف) مقام بسطت در قطع مسافت سلوك؛ 4- (اَعلام) ابن احمد اخويني (يا اجويني) نجاري مكني [كنيه او] به ابوبكر يا ابو حكيم، شاگرد ابوبكر محمّد ابن زكرياي رازي و مؤلف هدايه‌المتعلهين في طب.اسم ربیع

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ربیع ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ربیع چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ربیع از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ربیع تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ربیع بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ربیع به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ربیع

نام های دخترانه بر وزن ربیع به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید