ربيع : (عربي) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماري) نام دو ماه از سال قمري؛ 3- (در تصوف) مقام بسطت در قطع مسافت سلوك؛ 4- (اَعلام) ابن احمد اخويني (يا اجويني) نجاري مكني [كنيه او] به ابوبكر يا ابو حكيم، شاگرد ابوبكر محمّد ابن زكرياي رازي و مؤلف هدايه‌المتعلهين في طب.


اسم ربیع

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ربیع ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ربیع چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ربیع تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید