معنی اسم دیان

نام دیان به چه معناست؟

دَيّان : (عربي) 1- قاضي، داور، حاكم، پاداش دهنده؛ 2- يكي از اسما الهي؛ 3- (در اوستا، dayān) به معني فرمانده.اسم دیان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دیان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دیان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دیان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دیان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دیان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دیان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دیان

نام های دخترانه بر وزن دیان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید