معنی اسم حسان

نام حسان به چه معناست؟

حِسان :    (عربي) 1- بسيار نيكو، بسيار خوب، نيكروي؛ 2- (اَعلام) حسان ابن ثابت [قرن اول هجری] شاعر عرب ملقب به «شاعر پیامبر» بعدها از هواداران معاویه شد.اسم حسان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حسان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حسان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حسان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حسان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حسان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حسان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حسان

نام های دخترانه بر وزن حسان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید