معنی اسم حمید

نام حمید به چه معناست؟

حميد :  (عربي) 1- ستوده، ستايش شده.

حميدعلي: (عربي) از نام‌هاي مركب، حميد و علي.

اسم مشابه: حمیدرضا


اسم حمید

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حمید ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حمید چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حمید از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حمید تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حمید بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حمید به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حمید

نام های دخترانه بر وزن حمید به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید