معنی اسم حسن

نام حسن به چه معناست؟

حسن :  (عربي) 1- نيكو، خوب، زيبا، جميل؛ 2- (در فقه) ويژگي حديثي كه سنديت آن معتبر است؛ 3- (اَعلام) 1) حسن ابن علي(ع): [3-50 قمری] [= امام حسن مجتبی(ع)] دومین امام شیعیان؛ 2) ابومحمّد حسن ابن علی: [232-260 قمری] [= امام حسن عسکری(ع)] یازدهمین امام شیعیان؛ 3) حسن بصری، ابوسعید: [21- 110 قمری] فقیه و محدث عرب، ساکن بصره، از پیشگامان تصوف؛ 4) حسن جلایری: بنیانگذار و نخستین شاه [740-757 قمری] سلسله‌ي جلایریان، معروف به حسن ایلکانی و شیخ حسن بزرگ؛ 5) حسن غزنوی: شاعر و واعظ فارسی زبان معروف به سیّد اشرف؛ 6) حسن صباح: [قرن 5 و6 هجری] رهبر [483 -518 قمری] اسماعیلیان ایران و بنیانگذار دولت اسماعیلیان در الموت.اسم حسن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حسن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حسن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حسن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حسن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حسن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حسن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حسن

نام های دخترانه بر وزن حسن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. ثريا

    حسن اسم قشنگيه

  2. حسن ارغیانی

    نيكو، خوب، زيبا، جميل؛

نظر خود را بیان کنید