معنی اسم جنید

نام جنید به چه معناست؟

 جُنيد : (عربي)1- به معناي سرباز و لشكري؛ 2- (اَعلام) 1) جُنيد بغدادي [قرن 3 هجری] عارف و عالم ديني كه پيشوا و مقتدا و سيد صوفيان صفا بود؛ 2) جنید صفوی (= سلطان جنید) [قرن 9 هجری] پیشوای صوفیان صفوی و نوه‌ي صفی‌الدین اردبیلی، که پس از تلاش نافرجام برای تشکیل دولتی مستقل، در جنگ با شروانشاه کشته شد.



اسم جنید

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جنید ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جنید چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جنید از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جنید تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جنید بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جنید به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جنید

نام های دخترانه بر وزن جنید به زودی درج میگردد.




℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید