معنی اسم جمال

نام جمال به چه معناست؟

جمال :  (عربي) 1- زيبايي؛ 2- (به مجاز) مايه‌ي زيبايي و زينت بخش؛ 3- (در تصوف) جلوه‌هاي الطاف خداوندي.

جمال‌الدين :  1- به معناي جم درخشان يا جم شاه؛ 2- (اَعلام) آخرین شاه پيشدادي در داستانهای ملی ایران، ملقب به جَم، که 650 سال پادشاهی کرد و در سیصد سال نخست آن هیچ بیماری و مرگ نبود. سپس او گمراه و ستمکار شد و مردم به یاری ضحاک بر او شوریدند. او از ایران گریخت و مردم پس از صد سال او را در نزدیکی دریای چین یافتند و با اره دو نیم کردند.اسم جمال

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جمال ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جمال چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جمال از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جمال تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جمال بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جمال به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جمال

نام های دخترانه بر وزن جمال به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید