معنی اسم جعفر

نام جعفر به چه معناست؟

معنی جعفر در لغت نامه دهخدا: جعفر. [ ج َ ف َ ] (ع اِ) جوی کوچک . جوی خرد. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || جوی بزرگ . جوی کلان . (منتهی الارب ). جوی کلان فراخ . (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). از لغات اضداد است . || جوی پرآب . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || شتران ماده ٔ پرشیر. (منتهی الارب ). || خر. حمار. (در این معنی مبدل یعفور است که در اصل به معنی آهوست و گویند نام خر پیغامبر اسلام (ص ) بوده است ) :
از لعن بر سم تو زنم نعل جعفری
گر ظن بری به من که من از دست جعفرم .اسم جعفر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جعفر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جعفر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جعفر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جعفر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جعفر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جعفر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جعفر

نام های دخترانه بر وزن جعفر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید