معنی اسم بکتاش

نام بکتاش به چه معناست؟

بَكتاش :  (تركي) (در قديم) 1- فرمانده‌ي يگ گروه، بزرگ ايل؛ 2- هر يك از خادمان و همراهان يك امير، بزرگ ايل و طايفه.اسم بکتاش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بکتاش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بکتاش چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بکتاش از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بکتاش تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بکتاش بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بکتاش به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بکتاش

نام های دخترانه بر وزن بکتاش به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید