معنی اسم برزین

نام برزین به چه معناست؟

بَرزين : (پهلوي) 1- بالنده (بالنده مهر) فشرده‌ي آذر برزين مهر؛ 2- (اَعلام) نام يكي از آتشكده‌ي ي بزرگ ايران.اسم برزین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار برزین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام برزین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن برزین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به برزین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به برزین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با برزین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن برزین

نام های دخترانه بر وزن برزین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید