معنی اسم ارمیا

نام ارمیا به چه معناست؟

اِرميا : (عبري) (= ارمیای نبی= يرميا)، 1- يعني «يهوه به زير مي‌اندازد»؛ 2- (اَعلام) نام يكي از پيامبران بني اسرائيل [حدود 650-570 پیش از میلاد]، پسر حلقيا و دومين انبياء اعظم عهد عتيق که در زمان سلطنت یوشیا و یهویاقیم و صدقیا و هم در زمان اسیری صدقیا نبوت کرده است. مدتی به وسیله‌ي شاه اسرائیل زندانی شد، سپس به اسارت به بابل برده شد، مدتی هم در مصر بود. مراثی ارمیای نبی در عهد عتیق منسوب به او و کتاب ارمیای نبی در عهد عتیق شرح حال اوست. + و يرميا.اسم ارمیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارمیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارمیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارمیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارمیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارمیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارمیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارمیا

نام های دخترانه بر وزن ارمیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید