اُرُد : (اَعلام) نام دو تن از شاهان اشكاني 1) اُرُد اول [ 57-36 پیش از میلاد] که در زمان او نخستین جنگ ایران و روم درگرفت. او پدر و برادرش را کشت و خود به دست پسرش کشته شد. 2) اُرُد دوم [ 4-7 میلادی] که در جریان شورش مردم کشته شد.


اسم اُرُد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اُرُد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اُرُد چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اُرُد تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید