معنی اسم ارد

نام ارد به چه معناست؟

اُرُد : (اَعلام) نام دو تن از شاهان اشكاني 1) اُرُد اول [ 57-36 پیش از میلاد] که در زمان او نخستین جنگ ایران و روم درگرفت. او پدر و برادرش را کشت و خود به دست پسرش کشته شد. 2) اُرُد دوم [ 4-7 میلادی] که در جریان شورش مردم کشته شد.اسم ارد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارد

نام های دخترانه بر وزن ارد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید