معنی اسم اردشیر

نام اردشیر به چه معناست؟

اَردشير :  1- شهرياري و پادشاهي مقدس، كسي كه داراي چنين شهرياري است؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پسر گشتاسب که در جنگ با ارجاسب تورانی همراه با برادرانش شیدسب و شیرو کشته شد؛ 2) نام سه تن از شاهان ایران از سلسله‌ي هخامنشي. اردشیر اول: ملقب به درازدست [264-424 پیش از میلاد]، پسر و جانشین خشایار شای اول؛ اردشیر دوم: ملقب به باحافظه [404-360 پیش از میلاد] پسر و جانشین داریوش دوم؛ اردشیر سوم: [= اُخُس]، [359-338 پیش از میلاد] پسر و جانشین اردشیر دوم؛ 3) نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ي ساسانی. اردشیر اول: [= اردشیر بابکان]، بنیانگذار و نخستین شاه [226-241 میلادی] سلسله، که در سال 212 در فارس مدعی پادشاهی شد و اصفهان و کرمان را تسخیر کرد و پس از کشتن اردوان پنجم (224) به تأسیس سلسله‌ي پادشاهی تازه‌اي توفیق یافت؛ اردشیر دوم: [379-383 میلادی]، برادر و جانشین شاپور ذوالاکتاف؛ اردشیر سوم: [629-630 میلادی]، پسر و جانشین قباد دوم، که در هفت سالگی به تخت نشست و پس از مدت کوتاهی به دست برادرش کشته شد.اسم اردشیر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اردشیر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اردشیر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اردشیر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اردشیر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اردشیر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اردشیر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اردشیر

نام های دخترانه بر وزن اردشیر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید