معنی اسم ارحام

نام ارحام به چه معناست؟

اَرحام : (عربي) (جمع رحم)، خويشان، كسان، بستگان، منسوبان به ويژه منسوبان نَسَبي. [اين واژه اگر «ارحام»/erham/ تلفظ شود به معني مهرباني كردن، مهر ورزيدن، بخشايش‌‌آوردن است].اسم ارحام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارحام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارحام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارحام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارحام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارحام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارحام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارحام

نام های دخترانه بر وزن ارحام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید