معنی اسم اميرهوشنگ

نام اميرهوشنگ به چه معناست؟

اميرهوشنگ : (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ( امير و هوشنگ.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم اميرهوشنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرهوشنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرهوشنگ چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اميرهوشنگ از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرهوشنگ تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اميرهوشنگ بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اميرهوشنگ به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اميرهوشنگ

نام های دخترانه بر وزن اميرهوشنگ به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید