معنی اسم اميرهوشنگ

نام اميرهوشنگ به چه معناست؟

اميرهوشنگ : (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ( امير و هوشنگ.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.


اسم اميرهوشنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرهوشنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرهوشنگ چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرهوشنگ تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید