معنی اسم اميرفرهنگ

نام اميرفرهنگ به چه معناست؟

اميرفرهنگ : (عربي ـ فارسي) امير دانشمند و فرهيخته، پادشاه داراي علم و معرفت.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم اميرفرهنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرفرهنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرفرهنگ چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اميرفرهنگ از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرفرهنگ تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اميرفرهنگ بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اميرفرهنگ به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اميرفرهنگ

نام های دخترانه بر وزن اميرفرهنگ به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید