معنی اسم اميرفرهنگ

نام اميرفرهنگ به چه معناست؟

اميرفرهنگ : (عربي ـ فارسي) امير دانشمند و فرهيخته، پادشاه داراي علم و معرفت.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.


اسم اميرفرهنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرفرهنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرفرهنگ چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرفرهنگ تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید