معنی اسم امیرحسام

نام امیرحسام به چه معناست؟

اميرحِسام : (عربي) (به مجاز) پادشاه و اميري كه داراي شمشيري تيز و برنده است.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم امیرحسام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیرحسام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیرحسام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیرحسام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیرحسام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیرحسام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیرحسام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیرحسام

نام های دخترانه بر وزن امیرحسام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید