معنی اسم امیربهادر

نام امیربهادر به چه معناست؟

اميربهادر : (عربي ـ تركي) 1- پادشاه شجاع و دلاور، امير دلير، سردار شجاع؛ 2- (اعلام) لقب حسین پاشاخان قراباغی [1336 هجری] از دولتمردان دربار مظفرالدین شاه محمّدعلی شاه و از دشمنان سرسخت مشروطه.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم امیربهادر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیربهادر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیربهادر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیربهادر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیربهادر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیربهادر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیربهادر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیربهادر

نام های دخترانه بر وزن امیربهادر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید