معنی اسم امیرابراهیم

نام امیرابراهیم به چه معناست؟

اميرابراهيم : (عربي ـ عبري)، از نام هاي مركب، امير و ابراهيم.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت ابراهیم


اسم امیرابراهیم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیرابراهیم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیرابراهیم چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیرابراهیم از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیرابراهیم تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیرابراهیم بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیرابراهیم به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیرابراهیم

نام های دخترانه بر وزن امیرابراهیم به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید