معنی اسم ارژنگ

نام ارژنگ به چه معناست؟

ارژنگ : 1-(به مجاز) نقش و نگار؛ 2- (اَعلام) 1) (= ارتنگ) نام كتاب مصور تأليف «ماني» پیامبر ایرانی که تا قرن 5 هجری باقی بوده است؛ 2) نام پهلواني توراني پسر زره؛ 3) نام چاهي در توران.


اسم ارژنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارژنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارژنگ چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارژنگ تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید