معنی اسم ارژنگ

نام ارژنگ به چه معناست؟

ارژنگ : 1-(به مجاز) نقش و نگار؛ 2- (اَعلام) 1) (= ارتنگ) نام كتاب مصور تأليف «ماني» پیامبر ایرانی که تا قرن 5 هجری باقی بوده است؛ 2) نام پهلواني توراني پسر زره؛ 3) نام چاهي در توران.اسم ارژنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارژنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارژنگ چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارژنگ از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارژنگ تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارژنگ بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارژنگ به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارژنگ

نام های دخترانه بر وزن ارژنگ به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید