معنی اسم اتابک

نام اتابک به چه معناست؟

اتابك : (تركي) 1- پدربزرگ؛ 2- (در قديم) در دوره‌ي قاجار, لقبي كه به وزيران داده مي‌شد؛ 3- لقب هر يك از پادشاهان مستقل كه حكومت‌هاي محلي داشتند؛ كسي كه پرورش فرزندان پادشاه و بزرگان را بر عهده داشت؛ 4- (اَعلام) 1) میرزاعلی اصغرخان اتابک: [1274-1325 قمری] دولتمرد ایرانی، ملقب به امین سلطان، که در زمان سه پادشاه سه بار صدر اعظم شد و سرانجام به دست یکی از مجاهدان آذربایجانی کشته شد؛ 2) نصرت‌الدین ابوبکر: از اتابکان آذربایجان [587-607 قمری] ملقب به اتابک ابوبکر، که از سپاهیان ملکه‌ي گرجستان شکست خورد و بخشی از قلمرواش را از دست داد.اسم اتابک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اتابک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اتابک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اتابک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اتابک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اتابک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اتابک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اتابک

نام های دخترانه بر وزن اتابک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید