معنی اسم ابوالفضل

نام ابوالفضل به چه معناست؟

ابوالفضل :  (عربي) 1- پدر فضل؛ 2- (اَعلام) 1) ابوالفضل عباس(ع): (= عباس بن علي)، ) عباس. 4- 1) ؛  2) ابوالفضل جعفر: (= مقتدر) خلیفه‌ي عباسی [295-320 قمری]، که در زمان او قرمطیان مکه را غارت کردند، حاجیان را کشتند و راه حج را بستند. او دو بار از خلافت خلع شد و باز به خلافت رسید. تا بار سوم در جنگ با شورشیان کشته شد.اسم ابوالفضل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ابوالفضل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ابوالفضل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ابوالفضل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ابوالفضل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ابوالفضل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ابوالفضل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ابوالفضل

نام های دخترانه بر وزن ابوالفضل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید