معنی اسم آمین

نام آمین به چه معناست؟

آمين : (معرب از عبري) 1- (در حالت شبه جمله) برآور، بپذير، اجابت كن؛ 2- از نامهاي خداوند جل شأنه. [معمولاً پس از دعا بر زبان مي‌آورند]؛ 3- (در عبری) محکم، امین، حقیقی.اسم آمین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آمین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آمین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آمین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آمین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آمین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آمین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آمین

نام های دخترانه بر وزن آمین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید