معنی اسم آرشاویر

نام آرشاویر به چه معناست؟

آرشاوير : 1- مرد مقدس؛ مرد نرمنش؛ 2- (اَعلام) هفتمين پادشاه اشكاني ايران كه شايد همان فرهاد (چهارم يا پنجم) باشد.اسم آرشاویر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آرشاویر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آرشاویر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آرشاویر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آرشاویر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آرشاویر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آرشاویر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آرشاویر

نام های دخترانه بر وزن آرشاویر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید