آرشاوير : 1- مرد مقدس؛ مرد نرمنش؛ 2- (اَعلام) هفتمين پادشاه اشكاني ايران كه شايد همان فرهاد (چهارم يا پنجم) باشد.


اسم آرشاویر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آرشاویر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آرشاویر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آرشاویر تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید