معنی اسم آتیلا

نام آتیلا به چه معناست؟

آتيلا : 1- (تركي) (آت به معني اسب + يلا (صفت))، به معني چابك، شجاع؛ نامي، نامدار(؟)؛ 2- (اَعلام) پادشاه هون‌ها [434-453 میلادی] که به روم شرقی تاخت و کشتار و ویرانی بسیار کرد، در جنگ با روم غربی شکست خورد، کشیشان به او تازیانه‌ي خدا لقب داده بودند.اسم آتیلا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آتیلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آتیلا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آتیلا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آتیلا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آتیلا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آتیلا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آتیلا

نام های دخترانه بر وزن آتیلا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید