استخاره سوره حاقه آیه ۹

جواب استخاره صفحه ۵۶۷

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است در صورت انجام بشدت پشیمان خواهید شد حتما ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی نیست دچار مشکلات عدیده ای خواهید شد.
  • نتیجه معامله: ضرر مالی و اعتباری دارد حتما ترک شود.
  • سوره: حاقه
  • آیه: 9

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره حاقه آیه ۹

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ


ترجمه: و فرعون و اقوام پیش از او و مردم آن آبادیهای زیر و رو شده (یعنی قوم زشتکار لوط) به کفر و خطاکاری برخاستند.


✦ استخاره با قرآن سوره حاقه

استخاره صفحه 1استخاره صفحه 3استخاره صفحه 5استخاره صفحه 7
استخاره صفحه 9استخاره صفحه 11استخاره صفحه 13استخاره صفحه 15
استخاره صفحه 17استخاره صفحه 19استخاره صفحه 21استخاره صفحه 23
استخاره صفحه 25استخاره صفحه 27استخاره صفحه 29استخاره صفحه 31
استخاره صفحه 33استخاره صفحه 35استخاره صفحه 37استخاره صفحه 39
استخاره صفحه 41استخاره صفحه 43استخاره صفحه 45استخاره صفحه 47
استخاره صفحه 49استخاره صفحه 51استخاره صفحه 53استخاره صفحه 55
استخاره صفحه 57استخاره صفحه 59استخاره صفحه 61استخاره صفحه 63
استخاره صفحه 65استخاره صفحه 67استخاره صفحه 69استخاره صفحه 71
استخاره صفحه 73استخاره صفحه 75استخاره صفحه 77استخاره صفحه 79
استخاره صفحه 81استخاره صفحه 83استخاره صفحه 85استخاره صفحه 87
استخاره صفحه 89استخاره صفحه 91استخاره صفحه 93استخاره صفحه 95
استخاره صفحه 97استخاره صفحه 99استخاره صفحه 101استخاره صفحه 103
استخاره صفحه 105استخاره صفحه 107استخاره صفحه 109استخاره صفحه 111
استخاره صفحه 113استخاره صفحه 115استخاره صفحه 117استخاره صفحه 119
استخاره صفحه 121استخاره صفحه 123استخاره صفحه 125استخاره صفحه 127
استخاره صفحه 129استخاره صفحه 131استخاره صفحه 133استخاره صفحه 135
استخاره صفحه 137استخاره صفحه 139استخاره صفحه 141استخاره صفحه 143
استخاره صفحه 145استخاره صفحه 147استخاره صفحه 149استخاره صفحه 151
استخاره صفحه 153استخاره صفحه 155استخاره صفحه 157استخاره صفحه 159
استخاره صفحه 161استخاره صفحه 163استخاره صفحه 165استخاره صفحه 167
استخاره صفحه 169استخاره صفحه 171استخاره صفحه 173استخاره صفحه 175