استخاره سوره آل عمران آیه 10

جواب استخاره صفحه 51

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی:    بسیار بد است انجام ندهید که بشدت پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه ازدواج:    بجز بدبختی و پشیمانی چیزی نصیبتان نخواهد شد حتما ترک شود.
  • نتیجه معامله:    در این کار غیر از ضرر و بدبختی چیزی وجود ندارد بهیچ وجه انجام ندهید.
  • سوره:    آل عمران
  • آیه:    10

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره آل عمران آیه 10

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ


ترجمه: کافران را هرگز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند، و آنان خود آتش افروز جهنّمند.