استخاره سوره آل عمران آیه 71

جواب استخاره صفحه 59

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است در آن فریب و نیرنگ است بهیچ وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه ازدواج:    چیزی را از شما کتمان می کنند و به شما دروغ می گویند ازدواج مناسبی نیست صبر کنید مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.
  • نتیجه معامله:    بشما دروغ می گویند و مواردی از معامله را از شما پنهان می کنند ضرر می کنی.
  • سوره:    آل عمران
  • آیه:    71

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره آل عمران آیه 71

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ


ترجمه: ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازید (تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش کنید) و حق را پوشیده می‌دارید در صورتی که (به حقّانیّت آن) آگاهید؟!