استخاره سوره آل عمران آیه 158

جواب استخاره صفحه 71

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    اختیار با توست
  • نتیجه کلی:    میانه است خوب فکر کن با افراد خبره مشورت کن انجام ندهی بهتر است.
  • نتیجه ازدواج:    صبر کنید زیاد عجله نکنید مورد بهتری هم نصیبتان می مشورت کن انجام ندهی بهتر است.
  • نتیجه معامله:    با افراد خبره مشورت کن آنچنان هم تعریفی ندارد.
  • سوره:    آل عمران
  • آیه:    158

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره آل عمران آیه 158

وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ


ترجمه: و اگر (در راه خدا) بمیرید یا کشته شوید (به رحمت ایزدی در پیوسته و) به سوی خدا محشور خواهید شد.