استخاره سوره بقره آیه ۶

جواب استخاره صفحه 3

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است و در صورت انجام به شدت پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه ازدواج:    این ازدواج آینده ی خوبی ندارد و با سختی و مشکلات زیادی روبرو خواهید شد و عاقبت خوبی ندارد.
  • نتیجه معامله:    در این معامله منفعتی وجود ندارد و در صورت انجام دچار ضرر و زیان خواهید شد.
  • سوره:    بقره
  • آیه:    6

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره بقره آیه ۶

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ


ترجمه: (ای رسول ما) کافران را یکسان است که ایشان را بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد.