استخاره سوره بقره آیه ۲۴۹

جواب استخاره صفحه ۴۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است وسط کار به مشکل می خورید و راه پس و پیش ندارید.
  • نتیجه ازدواج:    آدمهای مطمئنی نیستند و نمی شود برای زندگی به آنها تکیه کرد انجام ندهید.
  • نتیجه معامله:    به تعهدات عمل نمی شود و ضرر می کنید ترک شود.
  • سوره:    بقره
  • آیه:    249

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره بقره آیه ۲۴۹

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ


ترجمه: و از هر کجا و به سوی هر دیار بیرون شدی (در نماز) روی به طرف کعبه آور، و این دستور قبله بر وجه صواب و به امر خداست و خدا از کار شما غافل نیست.