استخاره سوره بقره آیه ۷۰

جواب استخاره صفحه 11

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است و انجام آن جز پشیمانی و ندامت چیزی بدنبال ندارد.
  • نتیجه ازدواج:    مشکلات زیادی بر سر راه شما پیش خواهد آمد این ازدواج بهیچ وجه به صلاح شما نیست.
  • نتیجه معامله:    در این معامله فریب و نیرنگ زیاد است انجام ندهید.
  • سوره:    بقره
  • آیه:    70

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره بقره آیه ۷۰

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ


ترجمه: باز گفتند: از خدایت بخواه چگونگی آن گاو را کاملا برای ما روشن گرداند که هنوز بر ما مشتبه است و (چون رفع اشتباه شود) البته به خواست خدا راه هدایت پیش گیریم.