استخاره سوره انعام آیه ۲۸

جواب استخاره صفحه ۱۳۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است دروغ و نیرنگ زیادی در این کار است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه ازدواج:    با آدمهای دروغ گویی طرف هستید اصلا انجام ندهید.
  • نتیجه معامله:    فریب و دروغ دیده می شود و سر شما کلاه می گذارند منصرف شوید.
  • سوره:    انعام
  • آیه:    28

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره انعام آیه ۲۸

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ


ترجمه: بلکه (وبال) آنچه پیش از این پنهان می‌داشتند بر آنها آشکار شده و اگر بار دیگر هم (به دنیا) برگردند باز همان اعمال زشتی را که از آن نهی شدند اعاده خواهند کرد، و آنان دروغ می‌گویند.