استخاره سوره اعراف آیه 68

جواب استخاره صفحه 159

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام بده
  • نتیجه کلی:    خوب است با رعایت موازین شرعی و توکل بخدا اقدام کنید.
  • نتیجه ازدواج:    مورد مناسبی است مشکلاتی وجود دارد قابل حل است اقدام کنید.
  • نتیجه معامله:    خوب است با قدری زحمت نتیجه ی خوبی حاصل خواهد شد.
  • سوره:    اعراف
  • آیه:    68

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اعراف آیه 68

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ


ترجمه: پیغام خدایم را به شما می‌رسانم و من برای شما ناصح و خیرخواهی امینم.