استخاره سوره اعراف آیه 82

جواب استخاره صفحه 161

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است دچار مشکلات و اذیت و آزار خواهید شد ترک کنید.
  • نتیجه ازدواج:    مورد مناسبی نیست انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه معامله:    زحمت بسیاری دارد در آخر هم متوجه می شوید که ارزش نداشته است.
  • سوره:    اعراف
  • آیه:    82

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اعراف آیه 82

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ


ترجمه: آن قوم، پیغمبر خود لوط را پاسخی ندادند جز آنکه گفتند: او و پیروانش را از شهر بیرون کنید که آنان مردمی هستند که (این کار را پلید دانسته و از آن) تنزه می‌جویند.