استخاره سوره اعراف آیه 121

جواب استخاره صفحه 165

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    حتما انجام بده
  • نتیجه کلی:    بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید.
  • نتیجه ازدواج:    ان شاءالله که مبارک است اقدام کنید که به امید خدا خوشبخت می شوید.
  • نتیجه معامله:    کار پرسود و منفعتی است با توکل بخدا اقدام کنید.
  • سوره:    اعراف
  • آیه:    121

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اعراف آیه 121

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ


ترجمه: گفتند: ما ایمان آوردیم به خدای عالمیان