استخاره سوره نساء آیه 52

جواب استخاره صفحه 87

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی:    بسیار بد است آبرو و حیثیت شما بر باد می رود.
  • نتیجه ازدواج:    بسیار بد است زندگی نکبت باری خواهی داشت و هر لحظه بخود لعنت می فرستی ترکش کن.
  • نتیجه معامله:    آدمهای مکار و فریبکاری هستند اصلا انجام نده.
  • سوره:    نساء
  • آیه:    52

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره نساء آیه 52

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا


ترجمه: این گروهند که خدا آنان را لعنت کرد، و هر که را خدا لعن کند دیگر مددکار و یاوری برای او نتوانی یافت.