در صورت نیاز به تماس با شهری در ایالات متحده آمریکا چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای ایالات متحده آمریکا را معرفی کنیم:

پیش شماره کشور آمریکا 1 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور آمریکا باید ابتدا 001 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آمریکا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 001123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 001912123456 را شماره گیری نمایید.

کد تلفن در ایالات متحده آمریکا

    پیش‌شماره کشور: +1

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
201ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
202واشینگتن، دی.سی.واشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا
203ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
205Birminghamآلاباماایالات متحدهٔ امریکا
206سیاتلایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
207مین (ایالت)ایالات متحدهٔ امریکا
208آیداهوایالات متحدهٔ امریکا
209کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
210سان آنتونیوتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
212نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
213لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
214دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
215فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
216کلیولنداوهایوایالات متحدهٔ امریکا
217ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
218Duluthمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
219ایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
220ایالات متحدهٔ امریکا
224ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
225باتون‌روژ، لوئیزیانالوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
227ایالات متحدهٔ امریکا
228میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
229جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
231میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
234Akronاوهایوایالات متحدهٔ امریکا
239فورت مایرز، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
240مریلندایالات متحدهٔ امریکا
248دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
251موبیل، آلاباماآلاباماایالات متحدهٔ امریکا
252کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
253تاکوما، واشینگتنایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
254تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
256آلاباماایالات متحدهٔ امریکا
260فورت‌وین، ایندیاناایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
262میلواکی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
267فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
269میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
270کنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
272ایالات متحدهٔ امریکا
274ایالات متحدهٔ امریکا
276ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
281هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
283ایالات متحدهٔ امریکا
301مریلندایالات متحدهٔ امریکا
302ویلمینگتون، دلاوردلاویرایالات متحدهٔ امریکا
303آرورا، کلرادوکلرادوایالات متحدهٔ امریکا
304ویرجینیای غربیایالات متحدهٔ امریکا
305میامی، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
307وایومینگایالات متحدهٔ امریکا
308نبراسکاایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
309ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
310لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
312شیکاگوایلینویایالات متحدهٔ امریکا
313دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
314سنت لوئیسمیزوریایالات متحدهٔ امریکا
315ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
316ویچیتا، کانزاسکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
317ایندیاناپولیسایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
318لوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
319سدار راپیدز، آیوواآیوواایالات متحدهٔ امریکا
320سنت کلاود، مینه‌سوتامینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
321اورلندو، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
323لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
325تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
327ایالات متحدهٔ امریکا
330اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
331آرورا، ایلینویایلینویایالات متحدهٔ امریکا
334آلاباماایالات متحدهٔ امریکا
336کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
337لوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
339ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
341ایالات متحدهٔ امریکا
347نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
351اندوورماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
352فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
353ایالات متحدهٔ امریکا
360ایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
361کورپس کریستیتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
364ایالات متحدهٔ امریکا
369ایالات متحدهٔ امریکا
380ایالات متحدهٔ امریکا
385ایالات متحدهٔ امریکا
386فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
401رود آیلندایالات متحدهٔ امریکا
402نبراسکاایالات متحدهٔ امریکا
404آتلانتاجورجیاایالات متحدهٔ امریکا
405اکلاهما سیتیاکلاهماایالات متحدهٔ امریکا
406مونتاناایالات متحدهٔ امریکا
407اورلندو، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
408سن‌خوزه، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
409بومانت، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
410مریلندایالات متحدهٔ امریکا
412پیتسبرگ، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
413ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
414میلواکی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
415سان فرانسیسکوکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
417میزوریایالات متحدهٔ امریکا
419اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
423تنسیایالات متحدهٔ امریکا
424لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
425سیاتلایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
430لانگویو، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
432تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
434ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
435یوتاایالات متحدهٔ امریکا
440اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
442ایالات متحدهٔ امریکا
443مریلندایالات متحدهٔ امریکا
447ایالات متحدهٔ امریکا
458ایالات متحدهٔ امریکا
464ایالات متحدهٔ امریکا
469دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
470ایالات متحدهٔ امریکا
475ایالات متحدهٔ امریکا
478ماکن، جورجیاجورجیاایالات متحدهٔ امریکا
479آرکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
480فینیکس، آریزوناآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
484پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
501آرکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
502لوییویل، کنتاکیکنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
503پورتلند، اورگناورگنایالات متحدهٔ امریکا
504نیواورلئان، لوئیزیانالوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
505نیومکزیکوایالات متحدهٔ امریکا
507راچستر، مینه‌سوتامینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
508ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
509ایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
510اوکلند، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
512آستین، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
513سینسینتی، اوهایواوهایوایالات متحدهٔ امریکا
515دموین، آیوواآیوواایالات متحدهٔ امریکا
516ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
517لنسینگ، میشیگانمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
518ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
520توسانآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
530کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
531ایالات متحدهٔ امریکا
534ایالات متحدهٔ امریکا
539ایالات متحدهٔ امریکا
540ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
541اورگنایالات متحدهٔ امریکا
551جرزی سیتینیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
557ایالات متحدهٔ امریکا
559فرزنو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
561فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
562لانگ بیچ، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
563آیوواایالات متحدهٔ امریکا
564ایالات متحدهٔ امریکا
567اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
570پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
571Arlingtonویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
573میزوریایالات متحدهٔ امریکا
574ساوث بند، ایندیاناایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
575ایالات متحدهٔ امریکا
580اکلاهماایالات متحدهٔ امریکا
582ایالات متحدهٔ امریکا
585روچستر، نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
586دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
601میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
602فینیکس، آریزوناآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
603نیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا
605داکوتای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
606کنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
607ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
608ویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
609نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
610پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
612مینیاپولیسمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
614کلمبوس، اوهایواوهایوایالات متحدهٔ امریکا
615نشویلتنسیایالات متحدهٔ امریکا
616گرندرپیدز، میشیگانمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
617بوستونماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
618ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
619سن دیگو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
620کانزاسایالات متحدهٔ امریکا
623فینیکس، آریزوناآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
626پاسادینا، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
627ایالات متحدهٔ امریکا
628ایالات متحدهٔ امریکا
630ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
631ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
636سنت لوئیسمیزوریایالات متحدهٔ امریکا
641آیوواایالات متحدهٔ امریکا
646نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
650سان فرانسیسکوکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
651سینت پل، مینه‌سوتامینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
657ایالات متحدهٔ امریکا
659ایالات متحدهٔ امریکا
660میزوریایالات متحدهٔ امریکا
661بیکرزفیلد، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
662میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
667ایالات متحدهٔ امریکا
669ایالات متحدهٔ امریکا
670ایالات متحدهٔ امریکا
671ایالات متحدهٔ امریکا
678جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
679ایالات متحدهٔ امریکا
681ایالات متحدهٔ امریکا
682فورت وورث، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
684ایالات متحدهٔ امریکا
689ایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
701فارگو، داکوتای شمالیداکوتای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
702لاس وگاسنواداایالات متحدهٔ امریکا
703ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
704شارلوت، کارولینای شمالیکارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
706جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
707کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
708ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
710ایالات متحدهٔ امریکا
712آیوواایالات متحدهٔ امریکا
713هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
714آناهایم، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
715ویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
716بوفالو، نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
717پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
718بروکلین، نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
719کلرادو اسپرینگزکلرادوایالات متحدهٔ امریکا
720آرورا، کلرادوکلرادوایالات متحدهٔ امریکا
724پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
727سن پترزبورگ، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
730ایالات متحدهٔ امریکا
731تنسیایالات متحدهٔ امریکا
732نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
734دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
737ایالات متحدهٔ امریکا
740اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
747ایالات متحدهٔ امریکا
754فورت لادردیل، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
757ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
760اوشن ساید، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
762ایالات متحدهٔ امریکا
763مینیاپولیسمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
764ایالات متحدهٔ امریکا
765ایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
769میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
770جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
772فورت پیرس، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
773شیکاگوایلینویایالات متحدهٔ امریکا
774ووستر، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
775رینو، نوادانواداایالات متحدهٔ امریکا
779راک‌فورد، ایلینویایلینویایالات متحدهٔ امریکا
781ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
785کانزاسایالات متحدهٔ امریکا
786میامی، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
801سالت‌لیک‌سیتییوتاایالات متحدهٔ امریکا
802ورمونتایالات متحدهٔ امریکا
803کلمبیا، کارولینای جنوبیکارولینای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
804ریچموند، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
805کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
806تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
808هونولولوهاواییایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
810میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
812ایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
813تمپا، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
814پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
815ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
816کانزاس‌سیتی، میزوریمیزوریایالات متحدهٔ امریکا
817فورت وورث، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
818کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
828کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
830تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
831سالیناس، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
832هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
835ایالات متحدهٔ امریکا
843کارولینای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
845ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
847ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
848Edisonنیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
850فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
856نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
857بوستونماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
858سن دیگو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
859Lexingtonکنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
860کنتیکتایالات متحدهٔ امریکا
862نیوآرک، نیوجرسینیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
863فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
864کارولینای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
865ناکسویل، تنسیتنسیایالات متحدهٔ امریکا
870آرکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
872ایالات متحدهٔ امریکا
878پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
901ممفیس (تنسی)تنسیایالات متحدهٔ امریکا
903تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
904جکسون‌ویلفلوریداایالات متحدهٔ امریکا
906میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
907آلاسکاایالات متحدهٔ امریکا
908نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
909سن برناردینو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
910کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
912جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
913کانزاسایالات متحدهٔ امریکا
914ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
915ال پاسوتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
916ساکرامنتو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
917نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
918تالسا، اکلاهمااکلاهماایالات متحدهٔ امریکا
919رالی، کارولینای شمالیکارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
920گرین‌بی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
925کانکورد، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
928آریزوناایالات متحدهٔ امریکا
929ایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
931تنسیایالات متحدهٔ امریکا
935ایالات متحدهٔ امریکا
936تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
937دیتون، اوهایواوهایوایالات متحدهٔ امریکا
938ایالات متحدهٔ امریکا
940تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
941ساراسوتا، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
943ایالات متحدهٔ امریکا
947Clarkstonمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
949کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
951ریورساید، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
952مینیاپولیسمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
954فورت لادردیل، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
956لاریدو، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
959ایالات متحدهٔ امریکا
970کلرادوایالات متحدهٔ امریکا
971پورتلند، اورگناورگنایالات متحدهٔ امریکا
972دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
973نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
975ایالات متحدهٔ امریکا
978بوستونماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
979تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
980شارلوت، کارولینای شمالیکارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
984ایالات متحدهٔ امریکا
985لوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
989میشیگانایالات متحدهٔ امریکا